János Bittenbinder

János Bittenbinder schildert wat hij mooi vindt, wat hem boeit. Hij voelt zich aangetrokken tot oorspronkelijke landen, kleurrijke mensen, onberoerde culturen en onaangetaste landschappen. Hij zoekt dergelijke onbekende oorden daadwerkelijk op, ook al zijn ze vaak veraf. Doorgaans kiest hij als kunstenaar niet voor de gemakkelijkste weg. Het schilderen betekent voor hem een langdurig gistingsproces van persoonlijke ervaringen en reisimpressies, die op een goed moment in getransformeerde beelden gestalte krijgen. Prachtvolle tekeningen, pastels en schilderijen zijn het resultaat. 

Zijn kunst is een zoektocht naar een onvermoede culturele identiteit en naar gesublimeerde landschapsbeelden. Hij is afkomstig uit Transsylvanië, een mythische landstreek die aan het begin van deze eeuw nog tot Hongarije behoorde. Na de Eerste Wereldoorlog werd dit gebied door Roemenië geannexeerd en in 1945 officieel aan het communistische regime onderworpen. De bevolking van Transsylvanië is overwegend etnisch-Hongaars van afkomst en voelt zich tot op de dag van vandaag verbonden met de taal en cultuur van het moederland Hongarije. 

Zijn schilderkunst is overrompelend, zowel in gebaar als in kleur. De werken bewegen zich op het spanningsveld tussen enerzijds theatrale uitdrukking en anderzijds poëtische kleursferen. Op het eerste gezicht lijken het abstracte kleurstudies, die verband houden met een lyrische natuurbeleving. Soms is een wateroppervlak, een horizon of een weerspiegeling zichtbaar; luchtvisioenen lijken zich te openbaren. Deze motieven worden ingegeven door een uitgebalanceerde opbouw van het schilderij. Cadans en ritme bepalen vervolgens de verbijzondering van de voorstelling. Niet zelden verwijzen de doeken naar concrete beelden, zoals de uitzinnige dans van de grote Hongaarse danseressen in bonte klederdracht, het meisjesportret uit Velázquez' 'Las Meninas' of de contouren van een fel beschilderde hindoeïstische tempel. De unieke kwaliteit in het werk van János Bittenbinder betreft het bijzondere instinct om licht en lichtwerking te grijpen. Uit licht komt kleur voort. Als de kleur voldoende warmte en diepte heeft gekregen, kan de kunstenaar het zich permitteren om de vorm langzaam los te laten. Het ontcijferen van de geheimen van het licht levert een bezield kunstwerk op.

Terug naar de vorige pagina