LUBOMIR FERKO: GLAS MET EEN STEM

"Sinds de schepping zoek de mens naar een medium om het onderlinge gesprek met de ultieme bron van alle betekenis te herstellen. Zo zijn we direct al gestuit op de kern van het werk van de Slowaakse kunstenaar Lubomir FERKO en zijn medium: glas. Maar we kijken tegelijk terug en hopelijk tevens vooruit naar de wortels van onze beschaving in Jodendom, Christendom en Islam. Misschien schemert zelfs de onderlinge verwantschap en gemeenschappelijke grond van die culturen in zijn oeuvre door. Ferko´s kunst is geen esthetiek of decoratie omdat hij weigert de betekenissen die dringend zijn voor ons menselijk samenleven en cultuur te scheiden van onmiddellijk aansprekende vormschoonheid en kleur. Zo roept hij ons met zijn werk terug naar de oorspronkelijke eenheid van gedachte, woord en beeld en naar de zintuiglijke vitaliteit van het leven. Tegelijk is er een visioen van het mogelijk herstel van de harmonie tussen wat door de wereldgeschiedenis gebroken werd.

Ferko neemt in elk van zijn sculpturen het woord ‘Er zij licht’ waar de Bijbelse schepping mee begint serieus. Niet dat hij een religieus kunstenaar is maar de artistieke reflectie op zaken als betekenis, oorsprong en geschiedenis, in zijn geval die van Europa en zijn geboorteland Slowakije, is een constante in zijn leven en werk. Zo versmelt de fascinatie voor het zijn en de betekenis van de antieke, omhoog strevende architectuur met aspecten van zijn vroegere opleiding tot monumentaal beeldhouwer. Die beide sluiten dan op hun beurt weer aan op zijn gefascineerdheid door het transparante medium glas dat hij tijdens een werkperiode in de studio van de Amerikaanse kunstenaar Michael Rogers ontdekte. Vreemd is het dan niet dat na verloop van tijd en na veel experimenten in dat glas ook de terugkeer zichtbaar werd van het schrift, van het woord dat zich aanbiedt om gesproken te worden en zo zelf medium tussen mens en betekenisfundament te zijn. Ferko´s werken scheppen voor al deze elementen een plek om tot zichzelf te komen en hun kracht te doen gelden.

Hij is zich daarbij bewust van het karakteristieke van elk van de historische pijlers van onze moderne wereld, van hun negatieve en positieve bijdrage aan het geheel. In het geval van Slovakije brachten de islamitische Turken en de Tartaren ook de kennis van geneeskunde, wiskunde en astronomie met zich mee. De morele en sociale invloed van Jodendom en Christendom was er eens sterk. Zo combineert Ferko dan bijvoorbeeld in optisch glas de prachtig kalligrafie van Koranteksten met de aan de islam verbonden kleur groen. De driekantige piramide die in zijn oeuvre regelmatig terugkeert verwijst naar het Christelijke concept van de triniteit, geassocieerd met de kleur rood. Dan weer zien we rijen schijnbaar verweerde (blauwe) Hebreeuwse letters op dubbele glasplaten die wel wat weg hebben van Mozes´ twee stenen tafelen met de tien geboden. Verschillend zijn ze zeker, maar hebben de Hebreeuwse, Arabische en Latijnse schrifttekens niet allemaal hun oorsprong in het 3500 jaar oude Semitische consonanten alfabet? Als het licht van "boven" door Ferko´s glazen piramides, kubussen en kunstwerken in andere gedaanten heen schijnt zien we daarom steeds opnieuw verrassende en originele (her)interpretaties in vorm, kleur en tekentaal van dat wat nadrukkelijk met behoud van de eigen identiteit. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de grote schoonheid van deze werkstukken, terwijl dat toch het eerste is wat de onbevangen kijker zal opvallen."

INVITATION TO ART - Auteur:Frans JEURSEN

Terug naar de vorige pagina